โรงเรียนอักษรศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นประถมศึกษา “อักษรศึกษาเกมส์ ประจำปี 2562” ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

             เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 โรงเรียนอักษรศึกษาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นประถมศึกษา ภายใต้ชื่อ “อักษรศึกษาเกมส์ ประจำปี 2562” โดยมี ดร.ปวีณา หมดราคี ผู้จัดการโรงเรียนอักษรศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสุกันยา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอักษรศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะครู-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วม
            สำหรับกิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นประถมศึกษา “อักษรศึกษาเกมส์ ประจำปี 2562” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยได้แบ่งสีการแข่งขันออกเป็น 3 สี คือสีม่วง สีฟ้า และสีเหลือง ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีการเล่นฐานกิจกรรม แทนการแข่งขันขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออก และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ร่วมเล่นกิจกรรมกันทุกคน โดยมีทั้งหมด 10 ฐานด้วยกัน ได้แก่ วิ่งผลัด, วิ่งแข่งทักษะ, รถนี้มีแต่รัก, ประลองความแม่น, โป่งน้อยร้อยเรื่อง, ขาดีมีชัย, เติมเต็ม, พาน้องกลับบ้าน, ปัญญาพาเพลิน และใบ้คำ ซึ่งบรรยากาศตลอดการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน

Advertisement