สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลบางละมุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคตะวันออก สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี และสมาคมผู้ประกอบการ้านยาจังหวัดชลบุรี เดินหน้าโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอบางละมุง เฟส 2 เริ่ม 1 มกราคม 63 นี้!

          (26 พฤศจิกายน 2562) ที่โรงพยาบาลบางละมุง นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดชลบุรี นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เอกวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง นายสมพล จิตติเรือเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง นางสาวศุภนันย์ กวินศิริคุณ นายกสมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี นายพงษ์รพี สุขเจริญเวช นายกสมาคมผู้ประกอบการาร้านยารวมใจภาคตะวันออก นายวิเชียร ชาญเชี่ยววิชัย นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี ร่วมแถลงข่าวโครงการลกความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านขายยาแผนปัจจุบันในพื้นที่อำเภอบางละมุง ทั้งนี้มีสื่อมวลชนหลากหลายแขนงร่วมแถลงข่าวในวันนี้
               ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายเรื่องของการลดความแออัด ลดระยะการรอคอยรับยาของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล โดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากว่าสถานการณ์ในการเข้ารับการรักษาอาการป่วยในปัจจุบันพว่า มีผู้ป่วยเรื้อรังจำนวนมากที่เข้ารับการรักษาโรงเรื้องรังในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจึงเกิดความแออัดในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลนั้นพบว่าต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงเพี่อรอเข้ารับบริการในโรงพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้เกิดนโยบายในการลดปัญหาความแออัด ลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล โดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันพบว่าโรงพยาบาลบางละมุงมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการลดความแออัด ลดระยะการรอคอยในการรับยาที่ร้านขายยา ซึ่งโรงพยาบบาลจะทำหน้าที่เป็นคนจัดเตรียมยาให้ผู้ป่วยแล้วจ่ายออกให้ร้านขายยาที่ผู้ป่วยเดินทางสะดวกและร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ
              ทั้งนี้ในระยะแรกจะคัดเลือกผู้ป่วยในกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงที่มีอาการคงที่และแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าสามารถเลือกรับยาที่ร้านขายยาได้ จากนั้นค่อยขยายไปที่กลุ่มโรคเรื้อรังอื่นๆ ต่อไป ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีร้านขายยาปัจจุบันในพื้นที่อำเภอบางละมุง สนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลประมาณ 80 แห่ง แต่มีแค่ 20 แห่ง ที่มีความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งร้านยาทั้ง 20 แห่งนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินซ้ำอีกรอบจากทีมตรวจประเมินรับความแออัด ประจำจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ในส่วนของการเข้ารับบริการผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ก่อนที่จะมีการออกใบสั่งยาให้ จากนั้นผู้ป่วยจะต้องนำไปสั่งยาไปรับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบันที่ตนเองเลือก หรือสะดวกรับยาที่โรงพยาบาลเช่นเดิมก็ได้ จากนั้นเภสัชกรประจำร้านจะทำหน้าที่ในการจ่ายยาพร้อมพูดคุยและเช็คปริมาณยาว่าผู้ป่วยรับประทานยาได้ตรงตามที่แพทย์ได้สั่งไว้หรือไม่ หากพบว่าไม่ตรงก็จะได้ทำการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันพบว่าโรงพยาบาลบางละมุงมีผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน กว่า 5,000 คน โดยแยกออกเป็นอาการคงที่ 3,000 ราย โดยทั้ง 3,000 ราย จะสามารถรับใบสั่งยาเพื่อไปรับยาจากร้านขายยาได้
            ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจะสามารถเริ่มรับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นี้เป็นต้นไป ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลจังหวัดชลบุรีถือว่าเป็นโรงพยาบาลนำร่องโครงการดังกล่าว จนถึงปัจจุบันพบว่ากระแสในการเข้าร่วมโครงการดีมากขึ้นตามลำดับ
Advertisement