กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ร่วมกับเมืองพัทยาห่วงใยใส่ใจประชาชน ลงพื้นที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (มีคลิป)

            (20 พ.ย.62) กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง นำโดยนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ร่วมกับเมืองพัทยา นำโดยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ภายในซอยวัดธรรมสามัคคี เพื่อบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ภายใต้โครงการทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา ซึ่งมีนายดิเรก อินทร์ชม ที่ปรึกษาฝ่ายการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย นายธีระศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ชุดหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่เป็นกรณีพิเศษ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในการจัดโครงการครั้งนี้
            โดยในวันนี้ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา จำนวน 27 ราย ส่วนกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน 5 ครอบครัว พร้อมเงินสดครอบครัวละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการยังชีพในเบื้องต้น
            ทั้งนี้หากมีผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถมาทำบัตรประจำตัวประชาชนได้เอง และประสงค์ต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและบัตร เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038-253133 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

(ชมคลิป)

Advertisement