แก้ปัญหาสะพานรุกคลองพัทยาใต้ สุดท้ายไม่คืบ ไร้การดำเนินการเด็ดขาดตามกฎหมาย ขณะที่การก่อสร้างยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (มีคลิป)

           (19 พ.ย. 62) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสำรวจพื้นที่บริเวณคลองพัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยเฉพาะพื้นที่สะพานปูนที่มีการก่อสร้างคร่อมข้างพัทยาใต้เพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้างด้านหลังโดยไม่ได้อนุญาต หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ากรณีนี้หลังจากที่เมืองพัทยาลงพื้นที่มาตรวจสอบพร้อมทำการปิดหมายระงับการใช้ รวมทั้งการรื้อถอนสะพานจนครบกำหนดไปแล้ว ซึ่งระบุว่าหากยังคงฝ่าฝืนเมืองพัทยาก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและจะทำการื้อถอนเองนั้น แต่จนปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ จากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม มิหนำซ้ำสะพานดังกล่าวยังกลับมีการปรับปรุงมีการตั้งเต็นท์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นอีกด้วย
            จากกรณีที่เมืองพัทยามีนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการทวงคืนพื้นที่สาธารณะและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้เดินหน้าดำเนินการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างอาคารรุกล้ำแนวเขตคลองสาธารณะในพื้นที่เมืองพัทยา บริเวณคลองพัทยาใต้ คลองปึกพลับ และคลองนาเกลือ ซึ่งพบว่ามีประชาชนและผู้ประกอบการทำการปลูกสร้างอาคาร รวมถึงที่พักอาศัย และสถานประกอบการรุกล้ำแนวคลองอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้กีดขวางทางน้ำในคลองสาธารณประโยชน์ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก
            ทั้งนี้เมืองพัทยาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามข้อ 5 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการดูแลและรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2553 จึงได้มอบหมายให้นายช่างตรวจเขต ประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รังวัดจากสำนักงานที่ดิน ตรวจสอบคลองสาธารณประโยชน์ เพื่อทราบแนวเขตคลองที่ชัดเจน พร้อมออกคำสั่งติดประกาศ ให้ผู้ที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณประโยชน์ดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว
            โดยในส่วนของคลองพัทยาใต้นั้น ที่ผ่านมามีแผนโครงการในการขยายแนวคลองและการจัดทำท่อรับน้ำฝนเพื่อระบายแยกกับน้ำเสียลงสู่ทะเล จึงได้มาทำการสำรวจ ซึ่งพบว่ายังคงมีปัญหาอาคารที่รุกล้ำแนวคลองด้านหลังอาคารพาณิชย์อยู่จำนวนหนึ่ง รวมทั้งการจัดสร้างสะพานเหล็กคร่อมคลอง และการก่อสร้างอาคารใหม่อีกจำนวน 2 แห่ง ซึ่งเมืองพัทยาได้ปิดหมายระงับ รวมทั้งคำสั่งรื้อถอนไปแล้ว แต่ก็พบว่ายังคงมีการฝ่าฝืนดำเนินการ แม้ว่าล่าสุดเมืองพัทยาจะมีการเรียกประชุมร่วมเจ้าหน้าที่ส่วนสำนักการช่าง และมีคำสั่งชัดเจนว่ากรณีเหล่านี้หากผู้ประกอบการไม่ดำเนินการตามคำสั่งก็จะเข้ามาดำเนินการเองอย่างเร่งด่วน แต่สุดท้ายก็ไร้การจัดการใดๆ ซึ่งต่อมาเมืองพัทยาเองก็ออกมาระบุว่าสะพานดังกล่าวอยู่ในการดูแลของสำนักงานเจ้าท่า ขณะที่สำนักงานเจ้าท่าก็ชี้แจงว่าคลองพัทยาใต้นี้มีอำนาจดูแลร่วมกันจึงไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง
             ขณะที่การรายงานของนายช่างตรวจเขต สำนักการช่าง ระบุกรณีของอาคารและสะพานดังกล่าว ทางเจ้าของได้มีการอุทธรณ์คำสั่ง และส่งคำร้องไปยังศาลปกครองเพื่อชะลอหรือคุ้มครอง โดยอ้างว่าได้ขออนุญาตไปยังหน่วยงานของรัฐแล้วแต่ไม่มีการตอบรับ หรือการพิจารณาคำร้องล่าช้า โดยเมืองพัทยาออกมาชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้สะพานที่มีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากมีเส้นทางอื่นในการเข้าออกโครงการได้ จนทำให้เรื่องเกิดการยืดเยื้อและถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เกิดขึ้น ขณะที่ศาลปกครองเองก็ไม่มีคำสั่งคุ้มครองหรือชะลอการรื้อถอนสะพานดังกล่าวแต่อย่างใด

            ล่าสุดเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา นำกำลังไปตรวจสอบ ซึ่งพบว่ามีการดำเนินการคืบหน้าไปจริง แต่ระบุว่าไม่มีอำนาจดำเนินการใดๆ ทำได้แต่เพียงการเก็บภาพเพื่อนำไปเสนอฝ่ายบริหารในการพิจารณาต่อไปเท่านั้น โดยในวันที่ 20 พ.ย.นี้จะมีตัวแทนจากฝ่ายผู้ประกอบการเดินทางเข้าไปชี้แจงกับเมืองพัทยาอีกครั้ง ซึ่งกรณีนี้สร้างความสับสนให้กับประชาชนในละแวกดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากกรณีนี้มีตรวจสอบและมีคำสั่งจากเมืองพัทยามาเป็นเวลานานแล้ว สุดท้ายก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ เกิดขึ้นและยังคงปล่อยให้มีการปรับปรุงไปกว่าเดิมเป็นอย่างมาก

(ชมคลิป)

Advertisement