เมืองพัทยาจัดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน เพื่อดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการดูแลสุขภาพของประชาชน เตรียมพร้อมทีมแพทย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน (มีคลิป)

              (19 พ.ย.62) ที่ วัดบุณย์กัญจนาราม นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน หรือหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ พร้อมด้วยนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา และประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม

              นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน ประจำปี 2562 หรือ หน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยา ที่กำหนดให้สำนักการสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการด้านรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การสร้างสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมสร้างกระบวนการแนวทางการจัดการด้านสุขภาพ การใช้หลักวิชาการควบคู่กับวิถีกิจกรรมการดำเนินงานของชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน รวมถึงการเลือกใช้ระบบสื่อสารเพื่อการดุแลสุขภาพที่จะสามารถเข้าถึงทุกครัวเรือนได้
           นอกจากนี้เมืองพัทยาได้จัดทำรูปแบบสื่อสารการเข้าถึงบริการสุขภาพผ่านทาง Application Line เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณสุขแบบเชิงรุก เน้นเรื่องหมอถึงบ้าน ซึ่งหากพบมีผู้ป่วยฉุกเฉินเมืองพัทยา สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนในการออกให้บริการผู้ป่วยรายนั้นทันที ที่ส่วนบริการสาธารณสุข หมายเลข 038-420-562 ต่อ 148 ซึ่งขณะนี้เมืองพัทยาได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์พยาบาลในการรองรับการให้บริการหมอถึงบ้าน อีกทั้งในอนาคตจะมีการปรับแผนการให้บริการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ โดยจะเน้นการให้บริการแบบเชิงรุกในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในทุกๆ ด้าน ไม่เพียงเพราะงานสาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้ได้มีการจัดให้บริการตรวจโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการรักษาแบบแพทย์แผนไทย และการทำหมันสุนัขและแมว เพื่อบริการในกับประชนแบบฟรี ไม่เสียค่าบริการ ซึ่งพบว่าการออกหน่วยครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

(ชมคลิป)

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement