โรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562

              เมื่อวันที่ 17 พ.ย.62 ที่อาคารนันทา สวนนงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 8 ชลบุรี เป็นประธานมอบ พร้อมด้วยนางภารดา สุจริตกุล ประธานการจัดงาน คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
              สำหรับการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็กในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ บุพการีและผู้มีพระคุณ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครอง และครอบครัว เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน และเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนวิชาชีพดูแลสุขภาพ โดยในปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 150 คน และมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรในวันนี้ 100 คน
            สำหรับโรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 ตั้งอยู่ที่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปิดสอนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็ก ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 6 เดือน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือน และฝึกงานในสถานพยาบาลอีก 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 038-235-698, 081-9234887

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement