เรือนจำพิเศษพัทยาเปิดโอกาสให้ญาติผู้ต้องขัง จองคิวเยี่ยมญาติใกล้ชิด วันนี้ – 22 พฤศจิกายนนี้ เพื่อลดความตึงเครียด ลงทะเบียนวันนี้พบผู้ต้องขัง 2-6 ธันวาคมนี้ ครั้งสุดท้ายปี 62 พบญาติผู้ต้องขังร่วมรอลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก

           (18 พฤศจิกายน 2562) วันนี้ ที่เรือนจำพิเศษพัทยา นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา ได้นำเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษพัทยา เปิดรับการลงทะเบียนเยี่ยมญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 3 ของปี 2562 นี้ ซึ่งครั้งแรกได้เปิดไปแล้วในช่วงเดือนสงกรานต์ ครั้งที่ 2 ช่วงวันแม่เดือนสิงหาคม และครั้งที่ 3 ช่วงวันพ่อเดือนธันวาคม 2-6 ธันวาคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางเรือนจำพิเศษพัทยา เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำฯ ได้มีโอกาสได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติอย่างใกล้ชิดภายในเรือนจำฯ ในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัวไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนา และรับประทานอาหารร่วมกันเสมือนอยู่ภายนอก เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในครอบครัวและสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งคลายความกังวลใจที่มีต่อกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้สึกที่ดี มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีและอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ
           โดยคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยม ต้องเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาด และผู้ต้องขังตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไป ต้องโทษตามคำพิพากษาไม่เกิน 10 ปี กระทำความผิดครั้งแรกและมีคดีเดียว ส่วนคุณสมบัติของญาติที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง จะต้องเกี่ยวดองเป็นญาติกับผู้ต้องขังดังนี้ คือ บิดา-มารดา คู่สมรส บุตร ปู่-ย่า, ตา-ยาย, พี่-น้อง (ร่วมสายโลหิต) โดยลำดับความสำคัญ โดยญาติที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ต้องแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่เรือนจำพิเศษพัทยา ระหว่างวันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทางราชการออกให้ของผู้ขอจอง โดยสามารถเลือกวันและช่วงเวลาที่ญาติสะดวก แบ่งรอบออกเป็น 2 รอบต่อ 1 วัน ได้แก่ รอบเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.30 – 15.00 น. โดยจำนวนไม่เกิน 200 คนต่อรอบ ซึ่งบรรยากาศในวันนี้พบว่ามีญาติของผู้ต้องขังร่วมลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement