ทหารเรือมาแล้ว “หมอทหาร” ยกพลขึ้นบกเกาะหมากให้บริการประชาชน

           (18 พ.ย.62) เรือหลวงกันตัง ปฏิบัติราชการ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ออกลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนทางทะเลจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ภารกิจ ป้องกันการรุกล้ำน่านน้ำ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล คุ้มครองช่วยเหลือเรือประมง ประชาชน ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดในทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีเรือเอก ภูวจักร ภูวนาถนรานุบาล เป็นผู้บังคับการเรือ นำเรือเข้าเทียบท่าเรืออ่าวนิต เกาะหมาก จังหวัดตราด เพื่อรับการส่งกำลังบำรุง ในโอกาสเข้าเทียบท่าอ่าวนิต เกาะหมาก จังหวัดตราด ได้จัดนายแพทย์ พยาบาล หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ลงพื้นที่เยื่ยมเยียนประชาชนและให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน สิ่งของอุปโภคบริโภค

อีกทั้งยังได้พูดคุยให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับพี่น้องประชาชน ชาวเกาะหมาก จังหวัดตราด ด้วยความเป็นกันเองสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความประทับใจให้กับพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือที่กล่าวไว้ว่ากองทัพเรือต้องเป็น “กองทัพเรือที่ประชาชน เชื่อมั่น และภาคภูมิใจ”
Advertisement