แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดศูนย์แฟลชโฮม ผู้พิการแห่งแรกในชลบุรี เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ผู้พิการเลี้ยงตัวเองและครอบครัว (มีคลิป)

            (14 พ.ย.62) ที่ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ นายบรรลือ กุลละวาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นางจรัสพักตร์ การปลิ้มจิตต์ Country Partner กลุ่มธุรกิจ แฟลช นายสุเมธ พลคะชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ และนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ร่วมเปิดศูนย์บริการแฟลชโฮม ผู้พิการ แฟลช เอ็กซ์เพรส สร้างอาชีพ แด่ผู้พิการ ส่งเสริมความยั่งยืนสู่สังคม

           สำหรับศูนย์บริการแฟลชโฮม ผู้พิการ แห่งแรกในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจรับส่งพัสดุ ที่ไม่เคยมีมาก่อนและยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่โรงเรียนในการนำมาใช้ในการพัฒนามูลนิธิพระมหาไถ่ อีกทั้งเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่คนพิการ นอกจากนี้เพื่อเป็นที่ฝึกงานสำหรับเด็กพิการที่สนใจอาชีพพนังานรับส่งพัสดุ ให้ได้มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว
            ทั้งนี้ ศูนย์บริการแฟลชโฮม ผู้พิการ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ณ บริเวณใต้อาคารโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ โดยคิดค่าบริการเริ่มต้นที่ 25 บาท

(ชมคลิป)