สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ปรับรูปโฉมหน้าที่ อสม.ในการดุแลสุขภาพประชาชนใหม่ หลังกระทรวงสาธารณสุขเน้นให้ประชาชนดูแลตัวเองเป็นอันดับ 1 ตามด้วยการแนะนำ เฝ้าระวัง เตือนภัย เพื่อให้ อสม.ทำงานได้ง่ายขึ้น พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับ อสม.ดีเด่น 11 สาขา ที่จะเป็นตัวแทนไปทำการแข่งขันระดับจังหวัด 14 พฤศจิกายนนี้

           (12 พฤศจิกายน 2562) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวันชัย แสนงาม ประธานชมรม อสม.อำเภอบางละมุง นำคณะกรรมการ อสม.อำเภอบางละมุง ประชุมสัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยในครั้งนี้ได้สัญจรมาที่เมืองพัทยา โดยมีเหล่าบรรดา อสม.ในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมในการให้การต้อนรับคณะกรรมการ อสม.ในวันนี้อย่างอบอุ่น
            นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ได้ชี้แจงประเด็นสำคัญในเรื่องของบทบาทหน้าที่ อสม. หลังจากที่ได้รับมอบนโยบายมาจากสาธารณสุขจังหวัด ในการปรับรูปโฉมการทำงานของเจ้าหน้าที่ อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ใหม่ หลังจากที่ก่อนหน้าที่ อสม.ต้องเข้ามาดูแลจัดการเรื่องของการป้องกันการเฝ้าระวังโรคต่างๆ ด้วยการเข้าไปจัดการให้ประชาชนทุกอย่าง จนประชาชนขาดความเอาใจใส่ ขาดความเข้าใจและขาดการป้องกันดูแลโรค ทำให้อสม.ทำงานลำบากขึ้น เหนื่อยขึ้น จนบางครั้งในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคกลับไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเลย ดังนั้น จากนี้ไป อสม.จะปรับลดบทบาทหน้าที่ลง เหลือเพียงแต่ทำหน้าที่ในการแนะนำ พร้อมเฝ้าระวังโรค ส่วนหน้าที่ในการดูแลตัวเองนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนในการดูแลตัวเองเป็นอันดับต้น ก่อนที่จะมาให้เป็นหน้าที่ของอสม.เหมือนก่อน ทั้งนี้เพื่อให้อสม.ทำงานได้ง่ายขึ้น

            นอกจากนี้ในวันนี้ยังได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ อสม.ดีเด่น 11 สาขา เพื่อเป็นตัวแทนอำเภอบางละมุง ไปทำการประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดไปทำการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายสมพล จิตติเรื่องเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่ อสม.ดีเด่นในวันนี้ ก่อนที่จะเป็นตัวแทนอำเภอบางละมุงไปทำการแข่งขัน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ต่อไป
Advertisement