ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบประชัน เร่งประชาสัมพันธ์สิทธิ์บัตรทอง เข้ารับบริการห้องอบสมนไพรคุณแม่หลังคลอด ศูนย์บริการทันตกรรม หลังพบมีความพร้อมกว่า 100% แต่พบประชาชนยังไม่เข้ามาใช้บริการเท่าที่ควร

           (13 พ.ย.62) ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบประชัน อสม.รพ.สต.มาบประชัน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีนายวิรัตน์ แดงมณี ประธานศูนย์บริการสาธารณสุขมาบประชัน เป็นตัวแทนในการชี้แจงข่าวในการประชุม คณะกรรมการ อสม.อำเภอ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในที่ประชุมระดับอำเภอได้มีการคัดเลือก อสม.ทั้ง 11 สาขา ที่มีความโดดเด่นในด้านของการปฏิบัติงานเพื่อเป็นตัวแทนอำเภอไปทำการแข่งขันในระดับจังหวัด
            นอกจากนี้ทางศูนย์บริการสาธารณสุขมาบประชัน ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ถึงการเปิดให้บริการในการดูแลสุขภาพเสริม ที่ปัจจุบันทางศูนย์บริการสาธารณสุขมาบประชันได้มีการเปิดบริการห้องอบสมุนไพรสำหรับคุณแม่หลังคลอด ให้สามารถมาอบสมุนไพรด้วยวิธีการเข้ากระโจม และตู้อบสมุนไพร เพื่อเป็นการขับของเสียและทำความสะอาดผิวให้เปล่งปลั่งขึ้น โดยคุณแม่หลังคลอดที่มาใช้บริการต้องจองล่วงหน้า ซึ่งขณะนี้พบว่ายังไม่ค่อยมีคุณแม่หลังคลอดเข้ามาใช้บริการเท่าใดนัก จึงฝากไปยัง อสม.ในการร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้กับคูณแม่หลังคลอดได้ทราบข่าวและมาใช้บริการ
            นอกจากนี้ในส่วนของบริการด้านทันตกรรมก็พบว่าทางศูนย์บริการสาธารณสุขมาบประชันได้เปิดให้บริการทันตกรรมแล้ว ทุกวันจันทร์ , อังคาร , พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. โดยมีบริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบางละมุง ซึ่งในปัจจุบันพบว่าทางศูนย์บริการสาธารณสุขมาบประชันมีความพร้อมมากในเรื่องของเครื่องมือ จึงอยากจะให้ทาง อสม.เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรม และบริการดีๆ ที่ทางศูนย์บริการสาธารณสุขเปิดให้บริการแก่ประชาชนต่อไป
Advertisement