เมืองพัทยาเดินหน้ารื้อถอนอาคารรุกล้ำคลองสาธารณะพื้นที่คลองปึกพลับ พบส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือด้วยดี (มีคลิป)

            จากกรณีที่เมืองพัทยาประสบปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหาที่ลุ่มต่ำ เดิมที่รองรับน้ำปัจจุบันมีการจัดสรรที่ดินเพื่อทำประโยชน์ไปเกือบทั้งหมด ขณะที่แนวลำคลองสาธารณะที่เป็นปัจจัยหลักในการผันน้ำลงสู่ทะเลกลับมีสภาพคับแคบลง และตื้นเขิน เนื่องจากมีปัญหาการบุกรุกก่อสร้างอาคารสร้างที่พักอาศัยและสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณคลองปึกพลับ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยาพยายามดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่ก็ยังไม่สำเร็จเป็นรูปธรรมจนกินเวลามาเนิ่นนานนั้น
              ล่าสุด วันนี้ (12 พ.ย.62) นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักการช่างเมืองพัทยา และกลุ่มกฎหมายเมืองพัทยา ลงพื้นที่เพื่อเข้าทำการตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารรุกล้ำแนวคลอง โดยมีการแบ่งแยกพื้นที่ดำเนินการไว้ 2 ส่วน คือโซน A จำนวน 11 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอาคารพานิชย์ มีแนวระยะร่นจากลำคลองไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด และโซน B บริเวณต้นคลอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้ ที่มีการพักอาศัยมาเป็นเวลานานแล้ว
          นายสุธรรม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า พื้นที่โซน A เป็นพื้นที่ที่เมืองพัทยากำลังเร่งดำเนินการ หลังปิดหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ไปจนครบขั้นตอนแล้ว โดยโซนนี้จะมีการบุกรุกจำนวน 11 ราย แต่ได้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้ว 4 ราย เหลืออีก 4 ราย ซึ่งพบว่ากำลังดำเนินการและให้ความร่วมมือด้วยดีด้วยการรื้อถอนเอง ขณะที่อีก 3 รายที่เหลือนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการคุ้มครองของศาลปก ครอง รวมถึงการยื่นอุทธรณ์ในระดับจังหวัด และการร้องขอเยียวยาเลื่อนระยะเวลาการรื้อถอนเอง เนื่องจากมีผู้ป่วยพำนักอยู่ ซึ่งเมืองพัทยาก็รอให้เป็นไปตามขั้นตอน ก่อนจะจัดการอย่างเด็ดขาดต่อไป และจะมีการขยายไปดำเนินการต่อในพื้นที่โซน B รวมถึงคลองพัทยาใต้ และคลองนกยางต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement