กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมรณรงค์ลดใช้ขยะ จัดโครงการ Save The Ocean ทำบุญผ้าไตรจีวรรีไซเคิลจากขวดพลาสติก

           (11 พ.ย.62) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช นายมาร์คแลนด์ บลายคล็อค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นประธานในการเปิดโครงการ Save The Ocean ที่ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมกันรณรงค์การลดใช้ขยะ โดยมีตัวแทนพนักงานจากกลุ่มเซ็นทรัล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
              เนื่องด้วยทางกลุ่มเซ็นทรัลได้เล็งเห็นว่าหนึ่งในสาเหตุของวิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบทั่วโลก และรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ มาจากสังคมที่ขาดการคิดก่อนใช้ ซึ่งก่อให้เกิดขยะปริมาณมหาศาลที่ยากต่อการจัดการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ โดยสร้างสรรค์แนวทางใหม่ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและ ยาวนาน ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตหรือการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน เพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อโลก ซึ่งถึงเวลาที่เราต้องปฎิวัติทรัพยากรอย่างจริงจัง โดยทุกคนสามารถมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมปกป้องอนาคตของโลกใบนี้ ด้วยการนำแนวความคิด Circular Livivg ซึ่งเป็นการนำแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มเซ็นทรัลจึงได้มีการจัดทำโครงการ Save The Ocean ซึ่งเริ่มต้นมาจากธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ที่ได้ร่วมรณรงค์ในการเก็บขวดพลาสติกที่ใช้แล้วจากลูกค้าภายโรงแรม เพื่อนำขวดพลาสติกใสไปรีไซเคิล ภายใต้กิจกรรม Centara Eartcare ผ่านถังขยะรูปปลา หรือ POP FISH จึงได้มีการผนึกกำลังต่อยอดโครงการ Save The Ocean ทำบุญผ้าไตรจีวรรีไซเคิลจากขวดพลาสติก ให้ชาวพัทยา หรือแม้แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองพัทยา ได้ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านการแยกขยะประเภทขวดพลาสติกใส นำทิ้งลงถังขยะรูปปลาตัวใหญ่ ที่เริ่มวางในจุดสำคัญของเมืองพัทยา บริเวณฝั่งชายหาด อาทิ จุดพัทยาเหนือ จุดพัทยากลาง และจุดพัทยาใต้ เป็นต้น เพื่อนำขวดพลาสติกที่ผ่านการคัดแยก และทำความสะอาดแล้ว ไปมอบต่อวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปทำเป็นผ้าไตรจีวรรีไซเคิลต่อไป

Advertisement