เทศบาลนครแหลมฉบัง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

เทศบาลนครแหลมฉบัง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา,นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา,ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง, และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมงานในครั้งนี้

การจัดงานประเพณีลอยกระทง ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้มีการจัดงานขึ้นทุกๆ ปี เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคี อีกทั้งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ ภายในงานมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นอกจานี้ยังมีการประกวดและมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยมีชุมชนบ้านหนองมะนาว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มีนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง โดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และมีการแสดงของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป.

Advertisement