ชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ชาวอำเภอมัญจาคีรี ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์กลาง จังหวัดขอนแก่น ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบยอดปัจจัยเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาทกว่า

ชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ชาวอำเภอมัญจาคีรี ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์กลาง จังหวัดขอนแก่น ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบยอดปัจจัยเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาทกว่า

ชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ชาวอำเภอ มัญจาคีรี และผู้มีจิตศรัทธาได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีขึ้น ณ วัดโพธิ์กลาง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานบริหารกลุ่มฉวีวรรณกรุ๊ป พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ให้เกียรติร่วมพิธี


พระครูอนุกูลสารธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานสงฆ์รับผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มีข้าราชการ พนักงานในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพนักงานบริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป ตลอดจนชาวชลบุรี และชาวจังหวัดขอนแก่นร่วมกันทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้จำนวนมาก


โดยกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การตั้งองค์กฐิน และงานมหรสพฉลององค์กฐิน รำวงพื้นบ้าน ในช่วงเย็น ด้วยกิจกรรมพิธีการทางศาสนา ระหว่างประชาชนในชุมชน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสามัคคี ถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสามเณร และถวายผ้ากฐิน โดยมียอดกฐินรวม หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทกว่า
โดยมีความประสงค์จะนำเงินกฐินดังกล่าวไปทำนุบำรุงบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัดให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป


ด้าน ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งบุญ และความสนุกสนาน

Advertisement