โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “สว่างบริบูรณ์ฯเกมส์” ครั้งที่ 18 ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการดำเนินชีวิตโดยมีคุณธรรม ค่านิยมที่ถูกต้อง (มีคลิป)

            (8 พ.ย.62) ที่ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “สว่างบริบูรณ์ฯเกมส์” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยมีนายนิติ เรืองรัตนากร ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทั้ง 6 สี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

              สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “สว่างบริบูรณ์ฯ เกมส์” ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกฎ กติกา มารายาทในการเล่นกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการดำเนินชีวิตโดยมีคุณธรรม ค่านิยมที่ถูกต้อง และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ซึ่งในวันนี้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันวิ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดกองเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสี โดยแบ่งสีออกเป็น 6 สี ประกอบด้วย สีส้ม สีชมพู สีเขียว สีม่วง สีฟ้า และสีน้ำเงิน ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

(ชมคลิป)