วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรม (มีคลิป)

             เมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงาน “พิธีจองเปรียงลอยพระประทีป” โดยได้รับเกียรติจากนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ
         “พิธีจองเปรียงลอยพระประทีป” จัดโดยนักศึกษาวิชา สาขาการจัดการนิทรรศการและการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแสดงผลงานของนักศึกษา การแสดง “ฟ้อนขันดอก” การแสดงโขน จากนักเรียนโรงเรียนเมืองพัยทา 8 การแสดงดนตรีโฟล์คซอง และการประกวดนางนพมาศ นอกจากนี้ทางคณะผู้จัดงานยังร่วมสนองนโยบายรัฐบาลด้วยการใช้กระทงย่อยสลายได้ เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

(มีคลิป)

Advertisement