เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย และรักษาพยาบาลเต็มที่ ในการจัดการแข่งขันมหกรรมไตรกีฬาเมืองพัทยา PATTAYA TRIATHLON 2019

             (6 พฤศจิกายน 2562) ที่ห้องประชุม ทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขันมหกรรมไตรกีฬาเมืองพัทยา PATTAYA TRIATHLON 2019 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 9- 10 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยา โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
            สำหรับการจัดกิจกรรม PATTAYA TRIATHLON 2019 เป็นความร่วมมือของจังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมืองพัทยา และบริษัทไตรลีก ประเทศไทย จำกัด จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ฉลองครบรอบ 60 ปี ของการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับโลก ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยาในการเป็นเมืองกีฬา และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาและประเทศในภาพรวม

          โดยในวันนี้ได้มีการหารือในเรื่องของความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจัดงาน โดยแยกออกเป็นภาระกิจการรักษาความปลอดภัยและการจราจรออกทั้ง 2 วัน โดยในวันที่ 9 พฤศจิกายน ได้มีการจัดวางกำลัง จำนวน 123 นาย ส่วนในวันที่ 10 พฤศจิกายน ได้มีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ 352 นาย แยกออกเป็นเจ้าหน้าที่จาก สภ.เมืองพัทยา, ฝ่ายเทศกิจ, ฝ่ายกิจการพิเศษ, ส่วนป้องกันภัยพิบัติ, อปพร., อส.ทัพพระยา และ ตร.ท่องเที่ยว

โดยจะมีการปิดถนน 2 วัน ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน จะทำการปิดการจราจร ถนน 8 สาย คือ บริเวณถนนพระตำหนัก , ถนนพัทยาสาย 3, ถนนพัทยาสาย 2, ถนนพัทยามใต้, ถนนพัทยากลาง, ถนนเลียบชายหาดพัทยา, ถนนวอล์คกิ้งสตรีท และท่าเทียบเรีอแหลมบาลีฮาย ตั้งแต่เวลา 04.00 – 08.30 น. และที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายจะปิดถนนเพิ่มขึ้นอีกช่วง คือ เวลา 16.30-18.30 น. ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน จะปิดถนน 6 เส้น ตั้งแต่เวลา 03.00 -14.00 น. ประกอบไปด้วย ถนนพระตำหนัก, ถนนพัทยาสาย 3, ถนนทัพพระยา, ถนนเทพประสิทธิ์, ถนนสุขุมวิท และท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ส่วนในเรื่องความปลอดภัยตอนนี้พบว่าทางคณะผู้จัดได้ทำการประสานความร่วมมือหน่วยพยาบาลจะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่