4 พ.ย.นี้ เริ่มปิดการจราจร 1 ช่องทาง ตั้งแต่ลานโพธิ์-ปากทางถนนเข้าออกตลาดอมร เพื่อวางท่อระบายน้ำฝน และการวางท่อแรงดันน้ำ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจร (มีคลิป)

            พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝายเทศกิจ สำนักปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณตลาดลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อประชาสัมพันธ์การปิดเส้นทางจราจรว่า ตามที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญกิจธนา ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่รวม 24,564 ตารางเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ Box Culvert สำเร็จรูป ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร 2 ช่อง และท่อแรงดันเชื่อมท่อระบายน้ำฝนไหลลงทะเล และบ่อพักใต้ผิวจราจรตลอดแนวตามผังบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง

โดยพิจารณาเลือกเส้นทางการขุดเจาะวางท่อระบายน้ำฝนที่ไม่ไปถึงสะพานยาวและในย่านชุมชนตลาดนาเกลือ ซึ่งจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการวางท่อตัดผ่านสวนสาธารณะลานโพธิ์ลานนาเกลือแทน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรและกิจการค้าขายของร้านค้าสองข้างทางมากนัก ในระหว่างนี้ในการสัญจรของประชาชนจะทำการปิดการจราจร 1 ช่องทาง ดังนี้
          1. วันที่ 4-25 พฤศจิกายน 2562 จะทำการปิดการจราจรตั้งแต่ลานโพธิ์นาเกลือ-ปากทางถนนเข้าออกตลาดอมร
         2. วันที่ 26 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม 2562 จะทำการปิดการจราจรตั้งแต่ปากทางถนนเข้าออกตลาดอมร-ปากทางเข้าถนนสว่างฟ้านาเกลือ

         ซึ่งประชาชนที่เดินทางสัญจรมาจากสะพานยาวสามารถเปลี่ยนเส้นทางเข้าถนนโพธิ์งาม ผ่านมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ เชื่อมต่อถนนสว่างฟ้า เพื่อกลับเข้าสู่ถนนนาเกลือดังเดิม ส่วนประชาชนที่เดินทางมาจากฝั่งตรงข้ามนำชัย หรือเดินทางมาจากพัทยาผ่านสามแยกนำชัย สามารถใช้เส้นทางมาตลาดลานโพธิ์ได้ตามปกติ พร้อมกันนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา และฝ่ายกิจการพิเศษ มาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ วันละ 10 นาย อีกด้วย
            ด้านนางสาวสนธยา ศรีบานเย็น อายุ 49 ปี ผู้ประกอบการลานโพธิ์นาเกลือ เจ้าของร้านปูบูติค เปิดเผยกับทีมข่าวว่า โครงการดังกล่าวฯ อาจส่งผลกระทบกับกิจการโดยตรง โดยเฉพาะหากมีการขุดเจาะถนน จะต้องมีฝุ่น ควัน ซึ่งหากมีเป็นจำนวนมาก ก็คงต้องปิดกิจการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว แต่คิดว่าทางผู้รับเหมาก่อสร้างคงหาแนวทางป้องกัน และทำให้เสร็จตามแผนงาน ก็คงจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

(ชมคลิป)

Advertisement