พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมแสดง และจําหน่ายสินค้า NORTH2 AGRI TRADE & CONNECTING เชื่อมโยงสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน

            ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ยกพลออกบูทจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ ภายใต้ชื่องาน “NORTH2 AGRI TRADE & CONNECTING” โดยมีนางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมนำทีมผู้ประกอบการกว่า 40 รายที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ อาทิ ข้าว ชา กาแฟ น้ำผึ้ง และสินค้าทางการเกษตรแปรรูปอีกมากมาย เข้าร่วมกิจกรรม และนำแขกผู้มีเกียรติและผู้ประกอบการในเมืองพัทยาที่เดินทางมาร่วมงานเดินชมบูทสินค้าจากจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ที่นำสินค้าเกษตรมาร่วมออกบูทจัดจำหน่ายนาครั้งนี้ด้วย
             นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้สามารถพัฒนาและเชื่อมโยงสู่การค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเป้าหมายในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการค้าของประเทศจากเดิมที่เน้น “ความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงสมบูรณ์” เพื่อเปลี่ยนจากการ “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่การ “สร้างมูลค่า” จึงเป็นที่มาของการนําผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตร เศรษฐกิจที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าคุณภาพ มาจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าและเชื่อมโยงการค้าระหว่างภูมิภาคที่เมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีผู้ประกอบการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากการนำผู้ประกอบการออกมาจัดบูทจำหน่ายสินค้าที่นี่ จึงถือว่าเป็นอีก 1 ช่องทางที่จะทำให้สินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 เป็นที่รู้จักมากขึ้น
            โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา ที่นำมาสร้างสีสันสวยงามประทับใจ ซึ่งพบว่าบรรยากาศของการจัดงานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมถึงผู้ที่มามาจับจ่ายซื้อของและใช้บริการที่เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ให้ความสนใจเข้ามาชมและเลือกอุดหนุนสินค้า ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่ 3 พ.ย.นี้
Advertisement