รองนายกเมืองพัทยา เป็นตัวแทนชาวบ้าน เจรจาขอใช้สถานที่จอดรถของภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจอดรถ หลังเมืองพัทยาได้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 32 ล้านบาท ในการดำเนินการจัดทำท่อระบายน้ำ พร้อมผิวการจราจร หมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์ เพิ่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

           (31 ตุลาคม 2562) ที่บริเวณตลาดเทพประสิทธิ์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนิรุต เหลืองประสิทธิ์ นายช่างโยธา สำนักการช่างเมืองพัทยา และทีมงาน นำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์ เพื่อทำการเจรจากับนายธัชพงศ์ คติวาณิช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมืองพัฒนา จำกัด เรื่องการขอใช้สถานที่จอดรถของบริษัท ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์ ให้ชาวบ้านได้เข้าไปจอดรถ หลังจากที่เมืองพัทยาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า หลังจากที่เมืองพัทยาได้เข้ามาทำการปรับปรุงถนน พร้อมท่อระบายน้ำภายในโครงการ ที่มีทั้งหมด 11 เส้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกครั้งที่เกิดฝนตก ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากท่อระบายน้ำของหมู่บ้านเป็นท่อเก่า ขนาดเล็ก ส่งผลให้ระบายน้ำไม่ทัน อีกทั้งถนนภายในโครงการก็เก่าและคับแคบ เป็นหลุ่มเป็นบ่อตลอดทาง ประชาชนกลับไม่มีที่จอดรถ และทำให้การเข้าบ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก
            นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ ประเด็นสำคัญคือการมาเป็นตัวแทนเมืองพัทยาในการเจรจากับภาคเอกชนในการขอใช้พื้นที่ในการจอดรถ ซึ่งจากการประสานงานด้วยวาจาและทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่ พบว่าทางบริษัท เมืองพัฒนา จำกัด ได้อนุญาตให้พี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน สามารถเข้าไปใช้สถานที่จอดรถในการจอดรถได้ จนกว่าการดำเนินการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำในหมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์จะแล้วเสร็จ ซึ่งทางบริษัท เมืองพัฒนา จำกัด ก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้พื้นที่ดังกล่าว ช่วยกันดูแลทรัพย์สินของบริษัทด้วย พร้อมทั้งช่วยกันดูแลความสะอาดพื้นที่ ตลอดระยะเวลาในการสถานที่ดังกล่าวในการจอดรถ โดยการเปิดพื้นที่ของภาคเอกชนให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ในการจอดรถนั้นเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้ใช้บริการฟรี
           สำหรับการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำนั้น เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากสมัยคณะผู้บริหารชุดที่แล้ว แต่เนื่องจากว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ทำให้งบประมาณดังกล่าวตกไป แต่โครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการเร่งด่วน ที่ชาวบ้านกว่า 400 หลังคาเรือน ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทางคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันจึงได้มีการนำโครงการปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์ เข้าสภาอีกครั้ง โดยพบว่าได้รับการสนับสนุนจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 32 ล้านบาท ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์ จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนได้ผู้รับเหมาดำเนินโครงการ และได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 และมีกำหนดเสร็จสิ้นโครงการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในการดำเนินการนั้นทางผู้รับเหมาได้มีการดำเนินการจัดทำถนนพร้อมท่อระบายน้ำตามซอยย่อยๆ ก่อน ซึ่งในซอยย่อยนั้นจะมีความกว้างของถนน อยู่ที่ 4 เมตร ท่อระบายน้ำ 60 เซนติเมตร ส่วนถนนเมนหลัก ความกว้างของถนนอยู่ที่ 6 เมตร ท่อระบายน้ำ 80 เซนติเมตร ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างจะแบ่งการก่อสร้างออกเป็นระยะๆ ซ้าย ขวา เพื่อให้กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนน้อยที่สุด ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา โดยหลังจากที่โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดักล่าวได้เป็นอย่างดี

Advertisement