กลุ่มนักธุรกิจชาวอินเดียและผู้ชื่นชอบกีฬา Powerlifting จัดแข่งขันยกลูกเหล็ก International Open Powerliftting Championship (Bench Press And Deadlift)

             ที่ โทนี่ ฟิตเนส สปอร์ตเวิลด์ พัทยาใต้ Mr.Bhupender Dhawan ประธานกลุ่ม Asian Powerlifting Union พร้อมด้วย Mr.Himanshu Kaushik ประธานกลุ่ม Thailand Powerlifting Union และ Mr.Mark ประธานกลุ่ม Word Powerlifting Union ร่วมเปิดกิจกรรมการแข่งขันยกลูกเหล็ก International Open Powerliftting Championship (Bench Press And Deadlift)

              สำหรับการแข่งขันการแข่งขันยกน้ำหนัก International Open Powerlifting Championship 2019 ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และให้ผู้คนสนใจหันมาออกกำลังกาย อีกทั้งเพื่อชิงเหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตรจาก Thailand Powerlifting Union โดยมีนักกีฬายกลูกเหล็กเข้าร่วมจำนวน 5 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย อินเดีย ปากีสถาน อังกฤษ และฝรั่งเศส แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ท่า คือ ท่า Bench Press และท่า Deadlift โดยท่า Bench Press เป็นท่าที่ผู้เข้าแข่งขันนอนลงบนเตียงยกน้ำหนัก และออกแรงในการยกน้ำหนักมาที่บริเวณหน้าอก จากนั้นดันบาร์ขึ้นจนสุดแขน แล้ววางไว้บนที่วางบาร์ที่เดิม
โดยสถิติในท่านี้ทำไว้สูงสุดโดย Ryan Kennelly นักกีฬาชาวอเมริกัน ทำไว้ที่ 470.9 กิโลกรัม ในส่วนของท่า Deadlift เป็นท่าที่ผู้แข่งขันยกน้ำหนักขึ้นมาจากพื้นจนถึงขา หัวเข่าเหยียดตรง เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการจึงเอาน้ำหนักลงในการควบคุมของร่างกาย โดยสถิติในท่านี้ทำไว้โดย Andy bolton นักกีฬาชาวอังกฤษ ทำไว้ที่ 455.9 กิโลกรัม

              การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังจัดขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการชาวอินเดียในเมืองพัทยา เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่พบปะพูดคุยในกลุ่มนักกีฬายกลูกเหล็ก หรือ Powerlifting ในเมืองพัทยาและใกล้เคียง เพื่อสร้างมิตรภาพและความเป็นหมู่คณะอย่างเข้มแข็งโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางต่อไปด้วย

Advertisement