อำเภอบางละมุง จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. สำหรับผู้ที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน (มีคลิป)

           (31 ต.ค.62) ที่ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอ จิตอาสา 904 วปร. พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. ที่ประชาชนผู้ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน เข้ารับพระราชทานบัตรประจำตัวจิตอาสา หมวก และผ้าพันคอ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
            สำหรับบัตรประจำตัวจิตอาสา หมวก และผ้าคอพระราชทานนี้ เพื่อให้จิตอาสาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยราชการ ที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชน โดยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ถือเป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานให้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานราชการในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การซ่อมบำรุงถนน การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การปลูกป่า การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ ซึ่งในวันนี้มีจิตอาสาฯ เข้ารับสิ่งของพระราชทานจำนวน 105 คน
              โดยอำเภอบางละมุง ได้ดำเนินการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ณ สำนักทะเบียนอำเภอบางละมุง ในวันและเวลาราชการ และกำหนดรับสิ่งของพระราชทานทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

(ชมคลิป)

Advertisement