เมืองนิฮอนมัตสึประเทศญี่ปุ่น กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์

             เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และนายมิอุระ คาซึฮิโระ ในฐานะผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองนิฮอนมัตสึ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ โดยมีนายอภิชาติ คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชา นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขต 5 และ ผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
            ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างเมืองนิฮอนมัตสึและสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของทั้งสองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และจะต่อยอดความร่วมมือเพื่อขยายการประชาสัมพันธ์ในระดับเมืองนิฮอนมัตสึและตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น และขยายโอกาสในการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
             สำหรับเมืองนิฮอนมัตสึ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดฟุกุชิมะ นิฮอนมัตสึ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และประวัติศาสตร์อันโดดเด่น และประเพณีวัฒนธรรมอันยาวนาน มีน้ำพุร้อน รวมถึง Dake spa ผลิตภัณฑ์ และอาหารประจำท้องถิ่นมากมาย เช่น สาเกผลไม้ ขนมหวานญี่ปุ่น และกระดาษญี่ปุ่น