สำนักสงฆ์เขาดินเนินหย่องทอดกฐินสามัคคีสบทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ กว่า 5 แสนบาท

           (29 ต.ค.62) คุณเฉวียง เรืองประดิษฐ คุณพยุง ใจปลื้ม ร่วมเป็นประธานในพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี พร้อมมอบเงินที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาค จำนวน 580,982 บาท ถวายแด่พระครูใบฎีกาสุพจน์ ฐานงฺกโร เจ้าสำนักสงฆ์เขาดินเนินหย่องเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ โดยมีนาย กิตติ วุฒิปัญญารัตนกุล เจ้าของบริษัทดงลานศิลาขอนแก่น ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์เขาดินเนินหย่อง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
              พระครูใบฎีกาสุพจน์ ฐานงฺกโร กล่าวว่า การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง และการจัดทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้มีความประสงค์เพื่อก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ซึ่งยังขาดปัจจัยที่จะมาดำเนินการก่อสร้าง เพื่อความสะดวกแก่สาธุชนที่มาปฎิบัติธรรมและกิจกรรมทางสงฆ์ ในวันนี้ยอดเงินในการทอดทอดกฐิน สามัคคีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 580,982 บาท จึงขออนุโมทนากับทุกท่าน ทุกคนที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทอด กฐินสามัคคี ทุนทรัพย์นำไป ก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ให้แล้วเสร็จต่อไป ขออนุโมทนา