รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ได้ปัจจัยกว่า 2.7 ล้านบาท

             เมื่อวันที่ 27 ต.ค.62 พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมผู้บังคับบัญชาในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือทั้งในอดีตและปัจจุบัน นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาจากพี่น้องประชาชนชาวภาคตะวันออกและคณะศิษยานุศิษย์ พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนทำนุบำรุงวัด พระพุทธศาสนา และสาธารณประโยชน์อื่นๆ ตามประสงค์ของพระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสฯ

            โดย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการฝังเข็มเพื่อช่วยเหลือประชาชนและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย โดยได้จตุปัจจัยจากการทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,731,958.75 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาถวายจตุปัจจัยดังกล่าวแก่พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต เพื่อดำเนินการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต่อไป

Advertisement