รองนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่ช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่คลองนกยาง เตรียมพร้อมขุดลอกคูคลอง หลังพบวัชพืชขึ้นปกคลุมจนเต็มพื้นที่ (มีคลิป)

              (28 ต.ค.62) วันนี้ นายบรรลือ กุลละวณิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ลงพื้นที่บิรเวณคลองนกยาง หลังพบว่าสภาพคลองรกชัน ปกคลุมไปด้วยวัชพืช เกรงว่าจะทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
             จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตลอดแนวทางคลองนกยาง พบว่ามีวัชพืชขึ้นปกคลุมคลองจนเต็มพื้นที่ ในการนี้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลได้ทำการสำรวจถึงสภาพพื้นที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ซึ่งเป็นแนวคลอง ถึงความเป็นไปได้ในการที่จะนำรถแม็คโครมาทำการขุดลอกวัชพืชขึ้นจากคูคลอง ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่า สภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยในการนำรถลงไปขุดวัชพืชขึ้นมาได้ในทันท่วงที ด้วยติดขัดในเรื่องของสิ่งปลูกสร้าง และพืชผักสวนครัวของเจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่ภายในวิทยาลัยฯ
             ซึ่งในเรื่องดังกล่าว นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เบื้องต้นจะได้ทำหนังสือประสานไปยังวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ในการเข้าขุดลอกคูคลอง และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในเร็ววัน
            สำหรับคลองนกยางเป็นจุดรับน้ำจากพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ด้านบนไหลผ่านโรงเรียนจุฬเทพ ไปออกชุมชนบ้านโรงไม้ขีด ออกทางวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ลงสู่คลองนาเกลือ ออกทางสะพานยาวนาเกลือ รวมระยะ 1.2 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นจุดรับน้ำที่สำคัญและมีผลต่อระบบการระบายน้ำของคลองนาเกลือ

(ชมคลิป)

Advertisement