สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศภูฏาน ทำพิธีอัญเชิญธงมนตรา 9 ผืน นำพาความมั่งคั่งโชคดีช่วงเทศกาลปีใหม่ (มีคลิป)

             (26 ต.ค.62) นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย มร.เชอริง ต๊อบเกย์ อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศภูฏาน และคณะ รวมทั้งผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญ “ธงมนตรา” จากประเทศภูฏาน จำนวน 9 ผืน สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดี ขึ้นสู่ยอดเสา ณ ศาลาเทวดา สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์พระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต พร้อมด้วยคณะสงฆ์ มาประกอบพิธีเจิมธงมนตรา สวดชัยมงคลคาถา พร้อมลั่นกลองสะบัดชัย และเป่าแตรสังข์ เพื่อแสดงถึงความสำเร็จ ชัยชนะ ความเป็นสิริมงคล และความโชคดี เนื่องโอกาสใกล้เทศกาลปีใหม่
              นายกัมพล เผยว่าการนำ “ธงมาตรา” มาประดับไว้ ณ ศาลาเทวดา ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสุขใจ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพกราบไหว้ของชาวพุทธ เพื่อมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติได้เคารพสักการะขอพรต่อ “ธงมนตรา” ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อันจะนำมาซึ่งความผาสุขทั้งปวง ตลอดจนเป็นการเสริมดวงชะตา หนุนนำพาสิ่งอันเป็นมงคล ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ได้ดำเนินกิจการไปอย่างสำเร็จลุล่วงตลอดปีพุทธศักราช 2562 และการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2563 อีกด้วย

           สำหรับธงมนตรา มีความหมายเสมือนม้าสายลม ที่เสริมสร้างกำลังใจ อีกทั้งจะนำพาความโชคดีและอัญมณี ที่สมหวังแห่งความปรารถนา สำหรับการบรรลุของทุกสรรพสัตว์ ในส่วนของมุมธงทั้งสี่มุมประกอบไปด้วย เกียรติทั้งสี่อัน ได้แก่ ครุฑความรู้, มังกรความมีเมตตา, สิงโตหิมะความกล้า และเสือความเชื่อมั่น ทางด้านบน คือ สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมครั้งแรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ส่วนตัวหนังสืออธิบายถึงบทสวดมนต์ของพระโพธิสัตว์ และเทพองค์ต่างๆ อันได้แก่ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์, พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์, พระวัชรปาณีโพธิสัตว์, พระพุทธเจ้าอมิตาภะ, พระโพธิสัตว์ อมิตายุต, ท่านคุรุปัทมะสัมภวะเทพแห่งความสงบ, เทพเจ้าแห่งการลงโทษ, มารดาแห่งการปลดปล่อย(TARA), เทพแห่งการทำลายสิ่งกีดขวางความเมตตา และพระวัชรสัตว์ ทั้งนี้ ผู้คนเชื่อว่า นำมาซึ่งความสุข อายุยืนยาว และความก้าวหน้ามาสู่ผู้ครอบครอง และบุคคลรอบตัว

(ชมคลิป)

Advertisement