กองช่างเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่จัดเก็บขยะในพื้นที่ ซอยมาบ 2 ค่ายมวย หลังพบมีการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ลักลอบทิ้ง จับปรับทันที 2,000 บาท

             (25 ตุลาคม 2562) วันนี้ที่ซอยมาบ 2 ค่ายมวย 6 จ่าเอก รังสฤทธิ์ สุทธิสา รองหัวหน้าเทศกิจ เทศบาลเมืองหนองปรือ นำเจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อทำการจัดเก็บขยะที่ถูกประชาชนนำมาทิ้งไว้ที่บริเวณริมถนน ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ สร้างความไม่สวยงามแก่ผู้ที่สัญจรไปมา โดยพบว่ามักจะมีประชาชนนำอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่เหลือใช้ อาทิ ตู้ เตียง เก่า เศษกิ่งไม้ที่ถูกตัด เปลือกผลไม้จำนวนมาก มาลักลอบทิ้งขยะจนกลายเป็นกองใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเศษอาหารปียก เครื่องในสัตว์สดๆ มาทิ้งไว้ จนสุนัขลากออกมาที่กลางถนน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวพบว่าไม่ได้มีการลักลอบทิ้งขยะครั้งนี้ครั้งแรก แต่มักจะมีผู้ที่ลักลอบทิ้งขยะบ่อยครั้ง ทำการจัดเก็บไปแล้ว ไม่นานนก็มีการลัดลอบทิ้งอีก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เปลี่ยว ไม่มีบ้านคน จึงทำให้มีการลักลอบทิ้งขยะกันอยู่บ่อยครั้ง
               ในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองหนองปรือ จึงได้ลงพื้นที่ในการในการจัดเก็บขยะบางส่วนขึ้นไปทิ้งยังบ่อฝังกลบ บางส่วนก็ขุดฝังในพื้นที่ เนื่องจากว่ามีการจุดไฟเผาทำลายขยะไปบ้างแล้วบางส่วน นอกจากนี้ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองหนองปรือ ยังได้ทำการนำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะมาติดตั้งบริเวณดังกล่าว พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ หากพบมีการลักลอบทิ้งขยะ จะดำเนินการจับปรับทันที 2,000 บาทอีกด้วย