ชาวบางละมุง หลอมใจจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระปิยมหาราช”

            (23 ต.ค.62) ที่บริเวณลานด้านหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการนำส่วนราชการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชนในอำเภอบางละมุง ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายอำเภอบางละมุง พร้อมผู้เข้าร่วมพิธี ได้ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นนายอำเภอบางละมุง กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำผู้ร่วมพิธีจุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 57 วินาที
            “วันปิยมหาราช” ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตลอดรัชสมัย พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับและยกย่องจากนานาอารยะประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส ทรงริเริ่มให้มีระบบสาธารณูปโภค การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ทรงพัฒนาทางด้านการคมนาคม มีการเดินรถไฟ ทรงส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ อีกนานัปการ และได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช”

Advertisement