เมืองพัทยา เร่งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้กับชาวบ้านเขาตาโล เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน หลังผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล ขุดเสาไฟสาธารณะออกทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน (มีคลิป)

              นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไฟฟ้าแสงสว่างให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล บริเวณถนนเขาตาโลเลียบทางรถไฟฝั่งขาเข้าสัตหีบ หลังผู้รับเหมามีการขุดเสาไฟสาธารณะออก เนื่องจากอยู่ในแนววางท่อระบายน้ำ ทำให้พื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
             นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า ตามที่เมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณ 91,800,000 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาท) เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำท่วมบ้านเขาตาโล (Sump 4/2) พร้อมท่อระบายน้ำ โดยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 510 วัน ซึ่งหากการดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโลแล้วเสร็จจะเป็นส่วนหนึ่งในการผันน้ำจากพื้นที่ฝั่งหนองปรือ ให้ระบายลงคลองห้วยใหญ่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จากน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยา

              ทั้งนี้ ระหว่างก่อสร้างบ่อสูบระหว่างพื้นที่เขาน้อยถึงเขาตาโล ผู้รับจ้างมีการขุดรื้อถอนเสาไฟสาธารณะ เนื่องจากอยู่ในแนววางท่อระบายน้ำ ซึ่งหลังนำสายไฟฟ้าออกทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เมืองพัทยาจึงเร่งประสานผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขปัญหา ติดตั้งตอหม้อไฟฟ้าส่องสว่างให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ตลอดแนวก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำท่วมบ้านเขาตาโล (Sump 4/2) รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าการก่อสร้างไปแล้ว 40 % โดยขณะนี้เหลือเพียงการวางท่อ Box Culvert ในระยะทางกว่า 2,000 เมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดอย่างแน่นอน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นการขยายรางคัตเตอร์จากเดิมที่มีความกว้าง 2.5 เมตร ลึก 3 เมตร ขยายมาเป็น กว้าง 5 เมตร ลึก 5 เมตร ระยะความยาว 150 เมตร ตั้งแต่บริเวณตั้งแต่ถนนเลียบทางรถไฟ หลังหมู่บ้านดาราภัณฑ์ 5 ไปจนถึงถนนเลียบทางรถไฟแยกห้วยใหญ่

(ชมคลิป)

Advertisement