พสกนิกรชาวอำเภอบางละมุงทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช (มีคลิป)

            (23 ต.ค.62) ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชน และนิสิตนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ครบรอบ 109 ปี พร้อมกับน้อมเกล้าฯ อุทิศส่วนบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ก่อนร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
            จากนั้น นายอำเภอบางละมุงเป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ปวงชนชาวไทย จากพระราชกรณียกิจต่าง ๆ การช่วยเหลือประชาชน การเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ จนสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชได้จนถึงปัจจุบัน

(ชมคลิป)

Advertisement