ชุมชนวัดช่องลม บูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน จัดเก็บขยะคลองนกยาง เพื่อฟื้นฟูสภาพคลอง

             ที่ บริเวณคลองนกยาง นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายคะนึง นักสะกิด ประธานชุมชนวัดช่องลม ทีมพัทยาร่วมใจ และชาวบ้าน เยาวชนในชุมชนวัดช่องลม และสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่จัดเก็บขยะที่อยู่ในคลองบริเวณแนวคลองนกยาง เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ชาวชุมชน รักบ้านเกิด งดทิ้งขยะลงคลอง และช่วยกันเก็บขยะในคลอง อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูสภาพคลองนกยาง
             สำหรับการลงพื้นที่จัดกิจกรรมเก็บขยะเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมชุมชนวัดช่องลม ในครั้งนี้ได้ร่วมกันเก็บขยะตั้งแต่สะพานใหญ่ไปจนถึงวัดช่องลม ระยะทาง 4 กิโลเมตร ขณะที่สภาพขยะที่พบส่วนมากเป็นขยะจากชุมชน ทั้งกล่องโฟม ถุงพลาสติก และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับแนวคลองสาธารณะและแนวป่าชายเลนที่บริเวณอ่าวนาเกลือเมืองพัทยาในปัจจุบัน ซึ่งการจัดเก็บขยะในครั้งนี้จัดเก็บได้ถึง 4 ตัน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา ชุมชนวัดช่องลม ทีมพัทยาร่วมใจ และชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ ดำเนินการร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน

Advertisement