รก.ปลัดเมืองพัทยา ลุยติดตามความคืบหน้า โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนจอมเทียนสาย 2 คืบแล้ว 15% พร้อมสั่งให้ผู้รับจ้างเร่งทำงานตลอด 24 ชั่วโมง คืนผิวจราจรก่อนวันศุกร์และหยุดยาว เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว (มีคลิป)

           นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนจอมเทียนสาย 2 หลังที่ผ่านมาการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกทั้งในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเกิดการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก
             นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนจอมเทียนสาย 2 และพื้นที่ใกล้เคียง เมืองพัทยาได้ว่างว่าจ้างบริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด และบริษัทไทยตรงหลี จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิว ค.ส.ล. ทำผิวแอลฟัลต์ และวางบ่อหนวงน้ำระบายน้ำฝน พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง และสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน มอก.ถนนจอมเทียนสาย 2 ความยาว 8 กิโลเมตร ถนนเขาพระตำหนัก ถนนพัทยาสาย 3 ถนนเทพประสิทธิ์และถนนอรรถจินดา รวมพื้นที่ดำเนินการประมาณ 59,941 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณ 71.6 ล้านบาท โดยมีสัญญาการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563
              ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ถนนจอมเทียนสาย 2 พบว่าการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรมีความคืบหน้าไปแล้ว 15% โดยได้มีการกำชับบริษัทผู้รับจ้างให้เร่งการก่อสร้างในช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความรวดเร็วในการก่อสร้างและให้การก่อสร้างเสร็จก่อนกำหนด โดยจะให้มีการคืนสภาพผิวจราจรในวันศุกร์ก่อนเวลา 17.00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดต่อเนื่องจะหยุดการก่อสร้างทั้งหมด นอกจากนี้ในช่วงการก่อสร้างให้มีการเปิดหน้างานเป็นช่วงๆ เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร เนื่องจากในปัจจุบันเมืองพัทยามีการก่อสร้างเปิดผิวจราจรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งการไฟฟ้า การประปา และโครงการของเมืองพัทยา รวม 10 โครงการ ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นจะต้องให้บริษัทผู้รับจ้างคืนผิวจราจรในช่วงวันศุกร์และวันหยุดต่อเนื่อง

(ชมคลิป)

Advertisement