รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ สำรวจจุดก่อสร้างท่อระบายน้ำฝนลงทะเล เพื่อนำปัญหาอุปสรรคที่ได้ไปแก้ไขแบบ หวังลดผลกระทบการดำเนินชีวิตชุมชนให้น้อยที่สุด

            เมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา และผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้าพฤฒาราม ลงพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อสำรวจเส้นทางก่อสร้างท่อระบายน้ำฝนลงสู่ทะเล ระยะต่อๆ ไป
               นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการดังกล่าวว่า แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 4 ระยะ ซึ่งระยะแรกจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้ ส่วนระยะที่ 2 ตั้งแต่บริเวณลานโพธิ์นาเกลือถึงแยกร้านนำชัย ระยะที่ 3 ตั้งแต่แยกร้านนำชัย ไปจรดถนนสุขุมวิท (เส้นตลาดใหม่นาเกลือ) และระยะที่ 4 บริเวณลานเอนกประสงค์ ผ่านข้างบ้านพักนายอำเภอบางละมุง อ้อมต้นโพธิ์ผ่านหน้ามูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา อ้อมไปออกข้างร้านพิซซ่า เยื้องโรงเรียนวัดสว่างฟ้าพฤฒาราม
           ในวันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ท่อจะระบายน้ำลงสู่ทะเล โดยผ่านสวนสาธารณะฯ เพื่อระบายน้ำให้ลงทะเลที่ใกล้ที่สุด อีกทั้งในการดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีการเปิดหน้างานระยะความกว้าง 6 เมตร ซึ่งในเรื่องดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงผู้ประกอบการและผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาด รวมไปถึงปัญหาจราจร ดังนั้นในวันนี้จึงต้องลงมาสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ก่อนนำไปปรับปรุงแก้ไขแบบ นำเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ โดยจะนำแบบที่แก้ไขแล้วเสร็จไปประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนรับทราบถึงแนวทางการก่อสร้างต่อไป
Advertisement