ติดตามต่อเนื่อง! รก.ปลัดเมืองพัทยา เตรียมเจรจาวัดหวังเปิดกำแพงเชื่อมต่อคลองนกยางลงทะเลหลังเป็นการก่อสร้างรุกที่ดินสาธารณะ พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาคารรุกล้ำคลองนกยางต้นตอมลพิษ น้ำท่วมขังพัทยา (มีคลิป)

             วันนี้ (19 ต.ค.62) นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการเปิดแนวคลองนกยางนาเกลือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง มลพิษ และการรุกล้ำบริเวณแนวลำคลองซึ่งเป็นปัญหาหมักหมมมาเป็นเวลานาน
            นายสุธรรม กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อมาติดตามผลความคืบหน้าการจัดการปัญหาการระบายน้ำ ปัญหามลพิษในลำคลอง และการบุกรุกลำคลองของชาวบ้านที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นอีกปัญหาที่ทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบาก ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและมลพิษ ทั้งขยะและน้ำเน่าเสียมาอย่างต่อเนื่อง โดยจากการตรวจสอบนั้นได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าแต่เดิมที่บริเวณชายหาด ที่ทางวัดช่องลมให้ทางบ้านสุขาวดีเช่าทำที่จอดรถนั้นมีบางส่วนตามแนวกำแพงที่เป็นที่ดินสาธารณะ และเคยมีการรังวัดตรวจสอบแนวเขต พร้อมเจรจากับทางวัดเพื่อขอทุบกำแพงในระยะความยาวกว่า 70 เมตร เพื่อเปิดช่องระบายน้ำไปแล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ รวมทั้งการจัดการปัญหาการก่อสร้างที่พักอาศัยบุกรุกแนวคลองด้วย โดยจากนี้จะมีการเรียกตรวจสอบเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งจะเข้าไปเจรจากับทางวัดเพื่อขอความร่วมมือในการเปิดช่องกำแพงของวัดที่ปิดกั้นทางน้ำไว้ที่จะทำให้เกิดการต่อเชื่อมกับคลองนกยางอันจะทำให้น้ำสามารถไหลลงทะเลได้โดยสะดวก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างถาวร
              ขณะที่ปัญหาอาคารรุกล้ำแนวคลองนั้น พบว่ามีการอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการจัดหวัด ซึ่งก็ได้รับแจ้งว่าให้เมืองพัทยาแก้ไขด้วยการจัดหาพื้นที่พักอาศัยใหม่ให้แก่ชาวบ้านที่บุกรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย เนื่องจากเป็นกลุ่มชาวบ้านที่มีการบุกรุกมาเป็นเวลานานและอาจได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจากนี้จะได้ทำการประสานไปยังประธานชุมชนให้ไปประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารแก่ผู้เช่าอาศัยให้ทำการจัดหาที่อยู่ใหม่โดยเมืองพัทยาจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการประสานกับสำนักงานการเคหะแห่งชาติ เพื่อให้ชาวบ้านได้สิทธิ์ในการเช่าซื้ออาคารห้องชุดของบ้านเอื้ออาทรอันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ก่อนเข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปซึ่งคงจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้

(ชมคลิป)

Advertisement