เมืองพัทยายื่นหนังสือระงับก่อสร้างไฟฟ้าใต้ดิน ชี้! ให้ปรับรูปแบบการดำเนินการ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันและจัดแถลงข่าวก่อน kick off ทุกครั้ง! (มีคลิป)

             (17 ต.ค.62) ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินการก่อสร้าง ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยากลาง และถนนพัทยาสาย 3
               นายสุธรรม ประธานในที่ประชุม ชี้แจงว่า จากการดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังกล่าว ส่งผลกระทบกับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ล่าสุดจึงมีหนังสือสั่งการให้การไฟฟ้าฯ ระงับการก่อสร้างทั้ง 3 ชิ้นงาน บริเวณเขาพระตำหนัก ถนนสุขุมวิท และถนนสายพัทยากลาง ทั้งนี้ให้การไฟฟ้านำเสนอรูปแบบการก่อสร้างต่อไปในอนาคตที่ส่งผลระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวน้อยที่สุด รวมไปถึงมาตรการในเรื่องความปลอดภัย และการคืนพื้นผิวจราจร

                ซึ่งในเรื่องดังกล่าว นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงว่า จากปัญหาที่การไฟฟ้าฯ ได้เปิดพื้นที่การก่อสร้างทั้งหมด 3 เส้นทาง และทางเมืองพัทยามีหนังสือให้ชะลอการก่อสร้างไว้ชั่วคราว ซึ่งในขณะนี้การไฟฟ้าไม่นิ่งนอนใจ ได้ทำการปรับรูปแบบและวิธีการก่อสร้าง ไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมนำเสนอรูปแบบการก่อสร้าง โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นเพื่อลดปัญหาภาคนักท่องเที่ยว จะปรับรูปแบบการก่อสร้างตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และในวันศุกร์จะเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ผิวจราจรเมนหลัก ส่วนภาคประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ วันจันทร์ – ศุกร์ ในส่วนของการเปิดพื้นผิวจราจร (Open Cut) ได้กำหนดพื้นที่ไว้ คือใน 1 เส้นทางช่วงแยกถึงแยก ให้เปิดไม่เกิน 3 จุด ระยะทางไม่เกิน 100 – 150 เมตร และเมื่อแล้วเสร็จให้ปิดพื้นผิวจราจรให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดหน้างานใหม่ ในส่วนของจุดที่เป็นการเจาะดึงท่อ ให้นำเครื่องจักรไปวางติดตั้ง ไม่เกิน 3 จุดต่อ 1 เส้นทาง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรไปได้มาก ส่วนเรื่องความปลอดภัย ได้นำแท่งแบริเออร์ปิดล้อมพื้นที่ผิวการก่อสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ชื่อโครงการ ไฟแสงสว่าง และไฟไซเรน พร้อมติดตั้งธงที่เป็นสีม่วงพร้อมโลโก้ของการไฟฟ้าเอาไว้ตลอดเส้นทางของการก่อสร้าง
               สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่การไฟฟ้านำเสนอ จะได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับการแก้ไขปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในปี 2563 ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค บมจ.ทีโอที และเมืองพัทยา บูรณาการร่วมกันในการทำงาน เพื่อมิให้เกิดการซ้ำซ้อนในการขุดเจาะพื้นผิวจราจร โดยทางเมืองพัทยาจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรทุกหน้างาน พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเคร่งครัดในเรื่องมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นหลัก พร้อมเตรียมหามาตรการขั้นเด็ดขาดมาดำเนินการกับหน่วยงานที่เพิกเฉยด้านความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement