นักพฤกษศาสตร์ 12 ชาติทึ่ง..สวนนงนุชพัทยามีสายพันธุ์ปรงมากที่สุดในโลก ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมปลงนานาชาติ Nongnooch Cycad Horticulture Workshop THAILAND 2019

              วันนี้ (16 ต.ค.62) สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้ให้การต้อนรับผู้ประกอบการสวน ผู้ประกอบการธุรกิจสวนพฤกษศาสตร์ นักธุรกิจที่ชื่นชอบต้นปลง รวมถึงนักวิชา การ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ต้นปรง ที่เดินทางมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมปรงนานาชาติ Nongnooch Cycad Horticulture Workshop THAILAND 2019 จากประเทศต่างๆ รวม 12 ประเทศ ได้แก่ ตัวแทนจากประเทศไทย สิงคโปร์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร และสเปน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2562 นี้ โดยหลังจากคณะทั้งหมดร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วเสร็จ จะมีเดินทางไปศึกษาดูงานสายพันธุ์ต้นปรงในประเทศไทยในจังหวัดอื่นตามกำหนดการ
         นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยา ถือได้ว่ามีการรวบรวมสายพันธุ์ต้นปรงมากที่สุดในโลกรวมกว่า 343 สายพันธุ์ จากทั้งหมด 355 สายพันธุ์ และมี 16 สายพันธุ์ที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้ว แต่สามารถนำกลับมาเพาะและขยายสายพันธุ์ได้ใหม่ โดยคณะที่เดินทางมาในครั้งนี้ นอกจากจะเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลการเลี้ยงดู การเพาะพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์ รวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้ว ยังเป็นส่งเสริมธุรกิจการเพาะพันธุ์ต้นปรงร่วมกันต่อไปในอนาคตด้วย

Advertisement