เมืองพัทยา นำรถแบ็กโฮลงพื้นที่ขุดลอกคลองนกยาง เตรียมรองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน (มีคลิป)

            (15 ต.ค.62) ที่ บริเวณคลองนกยาง นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา ลงพื้นที่เพื่อขุดลอกเอาวัชพืช ทั้งหญ้า เศษหินดินทรายที่อยู่ในคลอง ทำให้คลองมีสภาพตื้นเขินระบายน้ำได้ไม่สะดวก ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เวลาฝนตกหนักน้ำในคลองจะระบายไม่ทัน เอ่อท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน
สำหรับคลองนกยางเป็นจุดรับน้ำ จากพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ด้านบนไหลผ่านโรงเรียนจุฬเทพ ออกไปชุมชนบ้านโรงไม้ขีด ออกทางวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ลงสู่คลองนาเกลือ ออกทางสะพานยาวนาเกลือ รวมระยะ 1.2 กิโลเมตร ที่ผ่านถือว่าเป็นจุดรับน้ำที่สำคัญและมีผลต่อระบบการระบายน้ำของคลองนาเกลือ
                นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการเข้ามาทำการขุดลอกคลองครั้งนี้ก็เพื่อเตรียมมือรับกับการระบายน้ำในช่วงนี้ ซึ่งมีสภาพอากาศที่แปรปรวนไม่คงที่ หากมีพายุมรสุมเข้าฝนตกหนักก็อาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันหรือมีปัญหากับการระบายน้ำได้ ในการเข้ามาดำเนินการในครั้งนี้ในระยะทาง 800 เมตร ตลอดแนวคลอง โดยจะใช้ระยะเวลาในการขุดลอกคลองประมาณ 2-3 วันก็จะแล้วเสร็จ

(ชมคลิป)

Advertisement