พุทธศาสนิกชน พาครอบครัวและบุตรหลานทำบุญตักบาตรเทโว 2562 ประเพณีโบราณของไทยหลังวันออกพรรษา (มีคลิป)

             (14 ต.ค.62) ที่ศาลาณัฏฐโสภณ วัดถ้ำประทุน ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ 8 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง บรรดาพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 เพื่อบำเพ็ญกุศลแก่ตนเองที่ตั้งใจปฏิบัติตนเป็นอุบาสก-อุบาสิกา ส่วนพระสงฆ์จำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาส (3 เดือน) หรือในวันถัดไปคือ วันออกพรรษา (จริง) ตักบาตรเทโว 2562 ปีนี้ตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หรือหลังวันออกพรรษา 1 วัน โดยพุทธศาสนิกชนได้นำทั้งอาหารคาวหวานธรรมดา และข้าวสารอาหารแห้ง และข้าวต้มลูกโยนมาร่วมทำบุญ
               ประเพณีการตักบาตรเทโว นับว่าเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่สมควรอนุรักษ์ไว้ เพราะประเพณีนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนิกชนยังมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นประเพณีที่มีคุณค่าด้านอื่นอีกด้วย เช่น เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทำให้เกิดความสามัคคีระหว่างชาวบ้านกับวัดอีกด้วย

(ชมคลิป)

Advertisement