นายอำเภอบางละมุง นำข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมกันน้อมดวงใจประกอบพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
             ด้วยอำเภอบางละมุง ร่วมกับทุกภาคส่วน กำหนดจัดให้มีพิธีฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานอย่างหนัก เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาราษฏร์มาตลอดระยะแวลาครองราชย์อันยาวนานถึง 70 ปี โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า ให้จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา ส่วนในช่วงเย็น ประกอบพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
             โดยก่อนที่จะประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ได้มีการนิมนต์พระเถรานุเถระ จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ นำโดยพระครูพิพิธกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง และเจ้าอาวาสวัดหนองปรือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นเมื่อเสร็จพิธี นายอำเภอบางละมุง จึงได้นำประชาชนทั้งหมดร่วมกันใส่บาตรพระภิกษุ กว่า 20 รูป ต่อจากนั้น จึงได้ร่วมกันถวายบังคม เป็นจำนวน 3 ครั้ง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนที่เมืองพัทยา นำโดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะเป็นหน่วยงานราชการหน่วยที่ 2 ต่อจากนายอำเภอบางละมุง นำพวงมาลาขึ้นถวายต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นจึงเป็นโอกาสของหน่วยงานราชการอื่นๆ และเป็นพ่อค้าประชาชน ตามลำดับ

 

 

Advertisement