อำเภอสัตหีบจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

            วันนี้ (13 ต.ค.62) ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม โดยมี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.เขต 8 ชลบุรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ข้าราชการ ทหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
            กิจกรรมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มีหน่วยงาน ข้าราชการในสังกัดและครอบครัว ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญ
            ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติ ปวงชนชาวไทยและประชาคมโลก ต่างประจักษ์ว่าพระองค์ทรงเป็น “พระมหากษัตราธิราชผู้ยิ่งใหญ่” ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยเสมอมา
Advertisement