รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านชุมชนบ้านเนินรถไฟ หลังไม่มีไฟฟ้า ประปาใช้มานานหลายปี พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขเร่งด่วน (มีคลิป)

           (10 ต.ค.62) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ หลังประสบปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นที่ฐาน ทั้งไฟฟ้าและประปาเข้าไม่ถึง ทำให้ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้มานานหลายปี สร้างความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตประจำวันให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก

             นายมนูญ วงษ์เสนา ประธานชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ กล่าวว่า ที่ผ่านมาชุมชนบ้านเนินทางรถไฟต้องประสบปัญหาเรื่องของน้ำประปาตั้งปี พ.ศ.2530 อีกทั้งชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ซอย 5 ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งซอย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเขียนคำร้องไปยังเมืองพัทยาถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนบ้านเนินทางรถไฟมานานกว่า 3 ปี แต่เรื่องก็เงียบหายไป ทั้งนี้สำหรับชุมชนบ้านเนินทางรถไฟมีเนื้อที่ทั้ง 259 ไร่ มีชาวบ้านมี่อาศัยในชุมชนทั้งหมด 260 ครัวเรือน

             ด้านนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ หลังจากรับทราบถึงความเดือดร้อนก็เร่งลงมาตรวจสอบพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยในส่วนของประปานั้นเมืองพัทยาได้มีการตั้งงบอุดหนุนให้กับประปาในการสำรวจพื้นที่ในการติดตั้งประปาให้กับชาวชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
            ส่วนปัญหาฝาตะแกรงบริเวณปากซอยทางเข้าชุมชนนั้น ที่ผ่านมาพบว่าเวลาฝนตกรถที่สัญจรไปมาประสบอุบัติเหตุ ลื่นล้มบริเวณฝาตะแกรงบ่อระบายน้ำตรงปากซอยอยู่เป็นประจำ เบื้องต้นจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน พร้อมกันนี้ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบฝาตะแกรงปิดท่อระบายน้ำทั้งระบบ นอกจากนี้ในส่วนเรื่องของปัญหาไฟฟ้านั้นจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ชาวบ้านชุมชนบ้านเนินทางรถไฟได้มีไฟฟ้าแสงสว่างได้ใช้ต่อไป

(ชมคลิป)