ทม.หนองปรือ ยังคงเดินหน้า ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง หลังเทศบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2552 ปัจจุบันพบลงทะเบียนแล้วกว่า 90% ด้านเจ้าของรายใหม่พบหากต้องการขึ้นทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทุกวัน ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

              (9 ตุลาคม 2562) นายสุรพล ขรึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับการควบคุมและการดูแลสัตว์เลี้ยงในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ พบว่าได้มีการขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ พ.ศ.2552 หลังจากที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้ทำการออกร่างเทศบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขมาตั้งแต่ปี 2552 ก็พบว่าได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนสุนัขและแมวมาโดยตลอด ซึ่งจะดำเนินการให้ลงทะเบียนควบคู่ไปกับการรับการฉีดวัคซีน เรียกได้ว่าจนถึงปัจจุบันมีสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 90% โดยจะมีการอัพเดทในเรื่องของจำนวนสุนัขและแมวกันทุกปี ซึ่งในแต่ละปีพบว่าจะมีการอัพเดทข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบจำนวนสุนัขและแมวที่มารับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดที่ไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ไม่ให้เกิดการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่เปิดในพื้นที่
                 อย่างไรก็ตามในเรื่องของการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง ทางเทศบาลเมืองหนองปรือยังไม่ได้นำเรื่องของกฏหมายออกมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากว่าปัจจุบันจำนวนเจ้าของสุนัขและแมวในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง กว่า 90% ส่งผลให้ยอดการลงทะเบียนตกค้างมีน้อย ส่วนใหญ่ก็พบว่าจะมีมาเพิ่มบ้างก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ย้ายถิ่นฐานไปมาบ่อย นอกจากนี้ทางเทศบาลยังได้เตรียมแผนในการจัดการกับสุนัขจรจัดในพื้นที่ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ด้วยการนำไปอยู่ในสถานที่รองรับสัตว์จรจัด ซึ่งขณะนี้พบว่าได้รับการอนุมัติงบประมาณจากเทศบาลเมืองหนองปรือกว่า 5 ล้านบาท บนเนื้อที่ 5 ไร่ บริเวณบ้านเขาดิน หมู่ 14 หลังจากได้รับการจัดทำประชาพิจารณ์จากชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อย ก็พบว่าชาวบ้านมีเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์จากคณะกรรมการจังหวัด คาดว่าจะแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
               สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง สามารถนำสุนัขและแมวมาขึ้นทะเบียนได้ที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือได้ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
Advertisement