ซอยมาบสอง-ค่ายมวย 6 พบมีผู้แอบลักลอบทิ้งขยะริมทางสาธารณะ วอนเทศบาลเมืองหนองปรือเร่งจัดการ

            (5 ตุลาคม 2562) ที่ ซอยมาบสอง-ค่ายมวย 6 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดังกล่าว รายงานพฤติกรรมของประชาชนบางกลุ่มแอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งริมทางสาธารณะ สร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นต้นตอของจุดสะสมเชื้อโรค

              โดยกองขยะแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในซอยมาบสอง-ค่ายมวย 6 ประมาณ 100 เมตร ก็จะเห็นกองขยะมูลฝอยที่ประชาชนบางกลุ่มได้ลักลอบนำมาแอบทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก มีทั้งเศษเปลือกทุเรียน, เศษอาหาร, ถุงขนม, แพมเพิสใช้แล้ว และเศษถุงพลาสติกต่างๆ นอกจากนี้ยังพบร่องรอยของการเผาทำลายเศษขยะดังกล่าวด้วย

              ทั้งนี้จากการสะสม และทับถมของกองขยะที่อยู่มาเป็นระยะเวลานาน ยังพบว่ามีกลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์โชยออกมาเป็นระยะ ซึ่งจะหลายเป็นแหล่งหมักหมมจนก่อให้เกิดเชื้อโรค เพราะพบว่ามีแมลงวันหัวเขียวเป็นจำนวนมากมาตอมขยะ เพื่อหากิน ดังนั้นจุดดังกล่าวอาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค โดยมีแมลงวันเป็นพาหะได้ และนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จึงอยากวอนให้เทศบาลเมืองหนองปรือ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงที่กองขยะแห่งนี้จะก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการตัดวงจรของการแพร่ระบาดของโรคได้ รวมทั้งยังส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นสังคมที่น่าอยู่อาศัยอีกด้วย
                สำหรับพฤติกรรมลักลอบทิ้งขยะริมทางสาธารณะนั้น มีโทษตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ว่าด้วยเรื่องการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ผู้ใดทิ้งขยะในที่ หรือทางสาธารณะ ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
Advertisement