สำนักการศึกษาเมืองพัทยามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัด โดยการสนับสนุนจากกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ BATMAN PATTAYA NIGHT RUN และรองนายกเมืองพัทยามอบเพิ่มอีก รวม 1 แสนบาท (มีคลิป)

               (4 ต.ค.62) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 100 ทุนด้วยกัน
              สำหรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากบริษัท พีน่า เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา, สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ได้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล Batman Pattaya Night Run เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อจัดงานครบรอบ 80 ปี BATMAN โดยบริษัท พีน่า เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมอบให้กับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี ความประพฤติดีงาม หรือมีความสามารถพิศษแต่ยากจน จำนวน 50,000 บาท พร้อมกันนี้ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยายังมอบร่วมด้วยอีกจำนวน 50,0000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาจำนวน 1 แสนบาท

(ชมคลิป)

Advertisement