ชุมชนชุมสายจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์การกุศลกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนชุมสาย ครั้งที่ 2 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนทั้ง 42 ชุมชน (มีคลิป)

             ที่ สนามเปตองชุมชนชุมสาย ซอยเฉลิมพระเกียรติ 12 นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์การกุศลกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนชุมสาย ครั้งที่ 2 และนายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะกรรมการชุมชนและนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง

              สำหรับการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์การกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนทั้ง 42 ชุมชนในเขตเมืองพัทยา บริษัทห้างร้านหน่วยงานต่างๆ และยังเป็นการส่งเสริมกีฬาเปตองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดงานการแข่งขันดังกล่าวชุมชนชุมสายได้มีการนำโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีอยู่เดิมมาต่อยอดในการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

               ทั้งนี้หลังจาการจัดการแข่งขันจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปจัดซื้อพัดลมและเดินระบบไฟฟ้าในอาคารใหม่ของที่ทำการชุมชนชุมสายต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement