คณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ เคาะ ตีขาวแดง ตลอดแนวตลาดนัดเทพประสิทธิ์ พร้อมจัดทำทางม้าลาย 1 จุด ส่วนถนนจอมเทียนสาย 1 ซอย 18-19 ยกเลิกขาวแดงยาว เปลี่ยนเป็นเส้นขาวแดงเป็นระยะ ก่อนส่งตัวแทนเมืองพัทยา ร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจร สภ.พัทยา ลงพื้นที่จริงในการสรุปแนวทางที่ชัดเจน

            (4 ต.ค.62) ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณรกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2562 โดยมีเจ้าหน้าที่จราจร สภ.พัทยา จราจร สภ.หนองปรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
              โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปแนวทางการจัดระเบียบตามจุดจอดรถโดยสารสาธารณะที่พบว่าได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้ง ซึ่งจุดแรกที่ได้มีการพูดคุยและแก้ไขปัญหา ก็คือ ที่บริเวณถนนเทพประสิทธิ์ ตลาดนัดเทพประสิทธิ์ ที่มักมีรถโดยสารสาธารณะไปจอดแช่รอผู้โดยสาร โดยเฉพาะในช่วงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ที่เป็นวันที่มีการจัดตลาดนัด ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรที่ติดขัด เนื่องจากรถที่จอดข้างทางก็จะกินเลนบนถนนไปอีก 1 เลน ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ทางคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะจึงได้มีมติให้ตีเส้นขาวแดงยาว 200-300 เมตร เพื่อไม่ให้รถโดยสารสาธารณะมาจอดได้ แต่อาจจะมีการดำเนินการตีเส้นขาวเหลือง เพื่อให้จอดส่งผู้โดยสารได้ พร้อมกับได้จัดให้ทำทางม้าลายให้สำหรับประชาชนได้ทำการข้ามได้อย่างปลอดภัย 1 จุดอีกด้วย
           นอกจากนี้อีกจุดที่เป็นปัญหา คือ ถนนจอมเทียนสาย 1 บริเวณปากซอย 18 และ ซอย 19 โดยพบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีสภาพทางที่แคบมาก ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาการจอดรถบริเวณไหล่ทางฝั่งทะเล ทำให้รถเกิดปัญหาขาดช่องทางการเดินรถไปอีก 1 ช่องทาง จะเหลือเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น ยิ่งทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นแนวยาว ซึ่งทางคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะจึงมีมติให้ดำเนินการตีเส้นขาวแดงตลอดแนวเพื่อไม่ให้มีการจอดรถที่บริเวณช่องทางดังกล่าว แต่พบว่าการตีเส้นขาวแดงตลอดแนวยาวกว่า 600 เมตร มีผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ในที่ประชุมจึงได้มีมติให้ตีเส้นขาวแดง และเว้นไว้เป็นช่อง เพื่อเป็นการผ่อนคลายจุดให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งถนนจอมเทียนสาย 1 จุดซอย 18 และ 19 มีความกว้างของถนนอยู่ที่ 6 เมตรเท่านั้น
              อย่างไรก็ตามจะได้ส่งเจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่เทศกิจเมืองพัทยา กิจการพิเศษเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่จราจร สภ.เมือพัทยา เพื่อลงพื้นที่ดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้อีกครั้ง พร้อมจะได้เร่งสรุปเสนอที่ประชุมให้เร็วที่สุด โดยพบว่าเสียงในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
Advertisement