นายกเมืองพัทยา รุดตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยา เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผน หวังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณชายหาดพัทยาอย่างถาวร คาดแล้วเสร็จกลางเดือน ก.พ.63 (มีคลิป)

              (3 ต.ค.62) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยา เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณชายหาดอย่างถาวร
               นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยา ในระยะทาง 2,800 เมตร เมืองพัทยาได้มีการทุ่มงบประมาณกว่า 98 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยให้การระบายน้ำที่ท่วมขังบริเวณถนนชายหาดพัทยาซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้มีการวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเฉพาะหน้าโดยการปรับลดฟุตบาธลง เพื่อเป็นการระบายน้ำลงทะเลได้อย่างสะดวกมากขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตที่ผ่านมา

               ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแบบถาวรบริเวณถนนสายชายหาดพัทยาจึงได้มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยาขึ้น โดยการดำเนินโครงการนั้นจะเป็นนงานก่อสร้าง Box Culvert ความยาว 900 เมตร กว้าง 2 เมตร พร้อมว่างท่อ HDPE ความยาว 1,800 เมตร ขนาดความกว้าง 1.80 เมตร รวมถึงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนน จากเดิมที่มีกว้างเพียง 40 เซนติเมตร ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ส่งผลให้การระบายน้ำถนนชายหาดมีความล่าช้า จึงจะทำการเพิ่มขนาดรางระบายน้ำผิวถนนความกว้าง 1 เมตร ลึก 60 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายบนผิวถนนได้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการก่อสร้างในการวาง Box Culvert ความยาว 900 เมตรนั้นจะมีการดำเนินการเป็นช่วงๆ ซึ่งจะเป็นการระบายน้ำจากผิวถนนลงท่อระบายน้ำเข้าระบบต่อไป
              นายกเมืองพัทยา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการดำเนินการนั้นมีความคืบหน้าไปแล้ว 250 เมตร หรือประมาณ 10 % ในงวดงานแรก ซึ่งหลังดำเนินการใรงวดแรกแล้วเสร็จก่อจะดำเนินงานในงวดต่อไปทันที ซึ่งการดำเนินการในช่วงนั้นเมืองพัทยาได้ส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรการสัญจรไปมาในพื้นที่ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มีการวางแผนการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องกับผู้รับเหมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งประปา ไฟฟ้า เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการวางแผนสำรวจการก่อสร้างทุกโครงการของเมืองพัทยานั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆหรือไม่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างในแต่ละโครงการของเมืองพัทยาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ่วมกันแก้ไข ไม่ใช่ต่างหน่วยงานต่าง ๆทำงานโดยชาวบ้านได้รับผลกระทบในการดำเนินการ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแผนที่เมืองพัทยากำหนด คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนกุมภาพัน์ 2563 อย่างแน่นอน

(ชมคลิป)

Advertisement