รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ซอย 5 ธันวา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา หลังเมืองพัทยาทุ่มงบกว่า 7 ล้านบาท แก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก คาดแล้วเสร็จปลายปี 62 (มีคลิป)

              นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณปากซอย 5 ธันวา เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา (ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 หรือซอย 5 ธันวา) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมมายาวนาน

                 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ภายในซอย 5 ธันวา พบว่าชุมชนแห่งนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบต่ำคล้ายแอ่งกระทะ ทำให้รับมวลน้ำมาจากฝั่งหนองปรือ และบริเวณโดยรอบจนเกิดการท่วมขัง ซึ่งแม้ที่ผ่านมาจะมีการจัดตั้งบ่อพักน้ำ และสถานีสูบน้ำขนาด 0.5 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง เพื่อสูบส่งน้ำไปลงยังคลองหนองใหญ่ ซึ่งแม้กำลังสูบจะเพียงพอแต่ปริมาณน้ำและขนาดของบ่อที่รองรับ รวม ทั้งปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคใต้ดินทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวก เกิดการเอ่อล้นบ่อยครั้ง

                  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน เมืองพัทยาได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณจำนวน 7,700,00 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาท) ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา (ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 หรือซอย 5 ธันวา) เพื่อรับน้ำที่ไหลบ่าสู่ชุมชน ซึ่งจะสามารถรองรับน้ำได้จำนวนมาก ก่อนต่อท่อระบายจากบ่อเข้าระบบสูบในระยะ 12 เมตร เพื่อสูบน้ำไปลงคลองนาเกลือ โดยจะมีการก่อสร้างบ่อสูบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5X40 เมตร ลึก 4.5 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำฝน HDPE ขนาด 2,000 มิลิเมตร และวางท่อระบายน้ำเสีย HDPE ขนาด 800 มิลลิเมตร รวมทั้งงานก่อสร้าง Box Culvert ระบายน้ำ ขนาด 1.25 x 1.25 เมตร ยาว 49 เมตร จำนวน 5 จุด อย่างไรก็ตาม คาดว่าการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา (ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 หรือซอย 5 ธันวา) จะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562

(ชมคลิป)

Advertisement